Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations (ODISSEI)

ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) ontwikkelt een duurzame wetenschappelijke infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland. Via ODISSEI krijgen onderzoekers in de sociale wetenschappen toegang tot grootschalige en longitudinale dataverzamelingen die gekoppeld zijn aan CBS-registraties. Dit virtuele netwerk maakt het mogelijk om nieuwe, discipline-overstijgende onderzoeksvragen te beantwoorden en bestaande vragen op een nieuwe manier te onderzoeken.

ODISSEI is een gezamenlijk initiatief van de projectleiders van grootschalige dataverzamelingen, het CBS, SURFsara, CentERdata en NWO, en is opgenomen op de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2016-2020. Onder leiding van professor Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt een gefedereerde data-infrastructuur door de vele betrokken partners gezamenlijk gerealiseerd. Hiertoe is begin juni 2017 een aanvraag ingediend bij de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (NWO), waarvoor in januari 2018 een overbruggingsfinanciering van 500.000 euro is verkregen.

Met ODISSEI zetten de sociale wetenschappen in Nederland een essentiƫle stap voor een duurzame, grootschalige infrastructuur waarin data worden verzameld, gekoppeld en beschikbaar gesteld om vraagstukken op het gebied van onder andere migratie, werkgelegenheid, veiligheid en gezondheid vanuit verschillende disciplines te kunnen adresseren.