Microdata-regeling

Na de geslaagde pilot in het vierde kwartaal van 2017 stelt ODISSEI ook in 2018 een vergoeding beschikbaar aan haar deelnemers die gebruik maken van CBS microdata. Deze Microdata-regeling wordt verstrekt als tegemoetkoming voor de kosten per kwartaal voor het gebruik van CBS microdata.

De Microdata-regeling beoogt de toegankelijkheid van het gebruik van CBS microdata voor onderzoek te vergroten en vormt onderdeel van de doelstellingen van ODISSEI. ODISSEI-deelnemers krijgen met deze middelen een tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik dat nieuwe, discipline-overstijgende onderzoeksvragen beoogt te beantwoorden.

Microdata-regeling

Volledige richtlijnen en procedure

Download  (PDF,  85 kB)

Aanmeldingsformulier Microdataregeling

Geldig voor 2018.

Download  (PDF,  90 kB)