Over ODISSEI

De doelstelling van ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is om een nationale data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland mogelijk te maken. Alle onderzoekers in de sociale wetenschappen in Nederland krijgen toegang tot de data van deze data-infrastructuur. ODISSEI biedt hen de faciliteiten om te experimenteren en te innoveren. ODISSEI richt zich op sociaalwetenschappelijke onderzoeksgegevens die door waarnemingsmethoden worden verzameld of door koppeling met registraties worden verkregen.

ODISSEI is een nationaal initiatief om ervoor te zorgen dat de data-infrastructuur duurzaam is in organisatie en financiering. Door een nationaal perspectief worden de voordelen van schaalvergroting, kennisuitwisseling (ook voor de juridische aspecten), wederzijdse verrijking en internationale samenwerking optimaal benut.

 

Pieter Hooimeijer, Huib van de Stadt en Pearl Dykstra verrichtten symbolische openingshandeling. Foto's: Arend Jan Hermsen, Par-pa

 

Nationale Roadmap

ODISSEI is opgenomen in de Nationale Roadmap van de Permanente Commissie Grootschalige Infrastructuur, die op 13 december 2016 is gepresenteerd. Medio 2017 is een financieringsaanvraag voor doorontwikkeling ingediend, waarvoor in januari 2018 een overbruggingsfinanciering van 500.000 euro is verkregen.

 

Bestuur

ODISSEI bestaat uit vier onafhankelijke organen: de Supervisory Board, de Klankbordgroep en de Management Board. De Supervisory Board is het hoogste orgaan en bestaat uit zeven afgevaardigden van deelnemers van ODISSEI. De Management Board, onder leiding van professor Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is benoemd door de Supervisory Board.