ODISSEI Data Facility

CBS en SURFsara hebben afgelopen juni een geslaagde Proof of Concept (PoC) van de ODISSEI Data Facility (ODF) afgerond.

De ODISSEI Data Facility bestaat uit een CBS-enclave binnen het domein van SURFsara. In deze virtuele IT-omgeving kunnen onderzoekers gekoppelde data analyseren in een high performance computing-omgeving die voldoet aan de eisen van het CBS op juridisch, technisch en veiligheidsgebied. Vertrouwelijke informatie kan zo veilig binnen die omgeving worden gebracht om te worden geanalyseerd met Cartesius, de high-performance computer van SURFsara.

 

Tijdens de Proof of Concept is onderzocht of binnen ODF een veilige koppeling mogelijk was tussen CBS-microdata en de zeer omvangrijke genetische dataset van het Nederlands Tweelingenregister (NTR), die bij SURFsara is opgeslagen. Deze koppeling is succesvol tot stand gekomen.

 

De PoC wordt nu gevolgd door een pilot met drie onderzoeksprojecten. Die drie projecten zijn van TU Delft (met CBS-data en met name ook een GIS-component), CBS (complexiteit in sociale netwerken o.b.v. CBS data) en VU Tweelingregister (genetica koppelen aan registerdata, DNA-profielen die al bij SURFsara staan). We verwachten begin 2019 de eerste resultaten te kunnen presenteren. Na succesvolle afronding van deze pilots zal de ODISSEI Data Facility verder worden opgeschaald en vervolgens opengesteld voor de bredere onderzoeksgemeenschap.